Publikationer

 

Ända sedan starten av Cochrane Sverige 2017 så har en stadig ström av forskning och artiklar blivit publicerade. Här nedanför kan du utforska de olika publikationerna:

 

Sammanfattningar av Cochrane Reviews på svenska: Alla Cochrane Review sammanfattningar