Om oss

Vad är Cochrane?

Cochrane är ett globalt oberoende nätverk av forskare, vårdpersonal, patienter, vårdgivare och människor som i allmänhet är intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi är en icke vinstdrivande organisation med 11.000 medlemmar och 68.000 supportrar i fler än 130 länder. Tillsammans arbetar vi för att producera trovärdig och tillgänglig hälsoinformation som är fri från kommersiell inverkan och andra intressekonflikter. Vi gör det genom att sammanställa vetenskapliga översikter som summerar bästa tillgängliga evidens av forskning för som används som hjälp i att ta beslut om din egen hälsa, inom hälso- och sjukvården och i samhället. Cochranes arbete anses vara en internationell måttstock för högkvalitativ, tillförlitlig information.

Cochrane består av flera olika typer av grupperingar. Viktigast är de mer än femtio ämnesgrupper - Cochrane Review Groups - där våra systematiska översikter produceras. Det finns också ett stort antal regionala center inom olika geografiska eller språkliga områden.

Vad är Cochrane Sverige?

Cochrane Sweden är Sveriges egna center. Vårt fokus ligger på att möjliggöra skapandet av vetenskapsöversikter i Sverige, att bidra till användningen av dessa översikter och att möjliggöra att Cochranes metod att granska och sammanfatta forskning används i Sverige.

I maj 2017 lanserades Cochrane Sverige med sin bas i Lund och finansieras av Region Skåne, Lunds Universitet och Västra Götalandsregionen. Därmed är Cochrane nu även officiellt representerat i Sverige – liksom i våra grannländer Norge och Danmark.

Vårt huvudsakliga syfte:

  • Att introducera författare av översikter och andra medarbetare till Cochranes metoder, och att stödja svenska forskare i att förbereda, publicera och uppdatera sina Cochrane-översikter.
  • Att förespråka evidensbaserade arbetssätt i Sverige, i synnerhet genom att främja tillgång till Cochranes innehåll och underlätta användandet av Cochrane-översikter som bas för informerat beslutsfattande.

Vår förhoppning med en formell närvaro av Cochrane i Sverige är att det kan bidra till att sprida de idéer som genomsyrar Cochrane-samarbetet och att fler svenskar bidrar till att producera och sprida Cochranes kunskap.

Hur kan får mer information om vad Cochrane Sweden arbetar med?

Du kan följa vårt arbete i Sverige genom vårt nyhetsbrev som skickas ut en gång i månaden.

Du kan även följa oss via Twitter @CochraneSweden