Om oss

Vad är Cochrane?

Cochrane är ett globalt oberoende nätverk av forskare, praktiker, patienter, vårdgivare och människor i allmänhet intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi är en icke vinstdrivande organisation med över 37 000 medarbetare i fler än 130 länder som tillsammans arbetar för att producera trovärdig och tillgänglig hälsoinformation som är fri från kommersiell inverkan och andra intressekonflikter. Vi gör det genom att sammanställa översikter som summerar bästa tillgängliga evidens av forskning för beslutsunderlag till hälso- och sjukvården.

Vårt arbete anses vara en internationell måttstock för högkvalitativ, tillförlitlig information.

Cochrane består av flera olika typer av grupperingar. Viktigast är de mer än femtio Cochrane Review Groups där våra systematiska översikter produceras. Det finns också ett stort antal regionala center inom olika geografiska eller språkliga områden.

Vad är Cochrane Sverige?

I maj 2017 lanserades Cochrane Sverige som ett associerat center till Nordic Cochrane Centre i Köpenhamn. Cochrane Sverige har sin bas i Lund och finansieras av Region Skåne och Lunds universitet. Därmed är Cochrane nu även officiellt representerat i Sverige – liksom i våra grannländer Norge och Finland.

Vårt huvudsakliga syfte:

  • Att introducera författare av översikter och andra medarbetare till Cochranes metoder, och att stödja svenska forskare i att förbereda, publicera och uppdatera sina Cochrane-översikter.
  • Att förespråka evidensbaserade arbetssätt i Sverige, i synnerhet genom att främja tillgång till Cochranes innehåll och underlätta användandet av Cochrane-översikter som bas för informerat beslutsfattande.

En formell närvaro av Cochrane i Sverige kommer bidra till att dels sprida de idéer som genomsyrar Cochrane-samarbetet, dels att fler svenskar bidrar till att producera och sprida Cochranes kunskap.