Tidningen Curie highlights the reports about non-reporting of trials in Sweden

Tidningen Curie, a journal supported by Swedish Research Council, has published an article from TranspariMed and Cochrane Sweden about the report mapping the non-reporting of clinical drug trials in Sweden.

You can read the full article from Tidningen Curie here. 

"Svenska forskare är dåliga på att rapportera in resultat från kliniska studier. Många resultat går inte att hitta varken i databaser eller artiklar, visar en rapport från organisationen Transparimed. Följden kan bli att patienterna får sämre vård. Nu tycks dock en förändring att vara på gång."