Cochrane 30 under 30...Träffa Petter Brattström från Cochrane Sweden

Cochrane består av 13 000 medlemmar och över 50 000 supportrar som kommer från mer än 130 länder världen över. Våra volontärer och medarbetare är forskare, vårdpersonal, patienter, vårdgivare och människor som är passionerade för att förbättra hälsa för alla, överallt. 

Cochrane utgör en gemenskap av människor som alla bidrar till att förbättra hälsan och vården globalt. Vi tror att genom att ha trovärdig evidens i centrum för hälsoarbetet så kan vi uppnå en värld av förbättrad hälsa för alla.Många av våra medarbetare är yngre personer som samarbetar med Cochrane som akademiska forskare, ”citizen scientists”, studenter inom medicin, hälsa och vårdutbildningar samt frivilliga översättare - och vi vill uppmärksamma arbetet denna generation av medarbetare har utfört med en serie artiklar som vi kallar Cochrane’s 30 under 30.

I den här serien kommer Cochrane att intervjua 30 stycken yngre medarbetare, 30 år eller yngre, som bidrar till Cochrane-aktiviteter på många olika sätt, men som gemensamt främjar evidens-informerat hälsoarbete över hela världen.

Vi kommer att höra deras historier i en serie intervjuer som kommer publiceras under de kommande månaderna. Nästa person i serien "30 under 30" har bidragit till Cochrane i samarbete med Cochrane Sverige. Hans namn är Petter Brattström....

Namn: Petter Brattström

Ålder: 26

Yrke: Läser sista året på läkarprogrammet.

Program: Läkarprogrammet vid Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Sverige

Hur hörde du först talas om Cochrane? Varför valde du att arbeta för Cochrane?
Jag hörde först talas om Cochrane under mina prekliniska studier. Cochranes översiktsartiklar nämns ofta när man diskuterar medicinsk evidens på föreläsningar om forskningsmetodik. Jag kommer ihåg att jag uppelvde det systematiska tillvägagångssättet tilltalande, men jag visste inte om de poteniella möjligheterna att kunna bli involverad i organisationen.

Hur blev du involverad i Cochrane? Vad är din bakgrund?
Jag läser sista året som läkarstudent vid Lunds Universitet i Sverige, och tar examen i januari 2019. Jag har ett stort intresse för hälsa i allmänhet och speciellt för evidensbaserad medicin.
När jag planerade min mastersuppsats hade jag tur att jag kom i kontakt med Matteo Bruschettini, ansvarig för det nybildade Cochrane Sverige. Han introducerade och involverade mig i Cochranes arbete och blev senare handledare till min mastersuppsats - en systematisk översiktsartikel om koffeinbehandling hos prematura barn.

Vad gör du i Cochrane?
Jag är en ny medlem i Cochrane! Jag började min Cochrane-resa med en fyra veckors utbildningsperiod som praktikant i Krems an der Donau vid Cochrane Österrike, där jag introducerades till metodiken för systematiska översikter och metaanalyser. Detta var början på ett 20-veckors forskningsprojekt på Cochrane Sverige. Hitintills har jag varit medförfattare på två systematiska översiktsartiklar, en av dessa som en del av min mastersuppsats. Jag har också arbetat med att rekrytera och engagera studenter i Cochrane, eftersom Cochrane Sverige är ett nytt och expanderande center.

Är det något speciellt du uppskattar att arbeta med inom Cochrane och vad har du lärt dig? Vad jag tycker är mest inspirerande, roligt och givande - utöver att vara en del av ett globalt nätverk och möta engagerade människor - är hur upplysande och informativt det är att jobba med Cochrane. Jag tror att jag har lärt mig mycket om att samla och sätta ihop evidens men även om medicinsk forskning i allmänhet, vilket är användbart både som kliniker och forskare. Till exempel hur man utformar högkvalitativa kliniska studier eller hur man kritiskt granskar vetenskapliga artiklar.

Vad är dina framtidsplaner? Jag ser fram emot att lära mig mer om systematiska översikter och metodik. Mina framtidsplaner är att fortsätta med min utbildning och arbeta som kliniker. Förhoppningsvis kommer jag att kunna kombinera det med klinisk forskning och evidenssyntes med Cochrane Sverige. Min förhoppnung är att i framtiden kunna bidra till att förbättra hur evidens-baserad medicin implementeras i sjukvården.

Vad kan Cochrane göra för att förbättra sin globala profil enligt dig?
Min tid som praktikant vid ett Cochrane Center utomlands var en riktigt positiv upplevelse. Det skulle vara bra om Cochrane skulle kunna erbjuda någon form av plattform och finansiering för praktikutbyten eller praktikplatser eftersom det skulle göra det mer tillgängligt. Genom detta kan studenter och nya forskare få erfarenhet och lära sig metodik samt etablera internationella förbindelser som i sin tur förbättrar Cochrane-sammarbetets globala profil.

Vad önskar du av Cochrane i framtiden?
Jag hoppas att Cochrane fortsätter att vara en utvecklande och inkluderande organisation öppen för nya och olika människor och idéer. Cochrane Library bör vara den uppenbara källan till information när du letar efter pålitlig medicinsk evidens, oavsett om du är forskare, kliniker, beslutsfattare, patient, eller bara någon med intresse för evidensbaserad forskning. Dessutom anser jag att det är viktigt att introducera evidensbaserad medicin till framtidens kliniker tidigt, vilket gör det till en naturlig del av det dagliga kliniska arbetet och vilket leder till evidensbaserad vård till patienter. Dessutom, med mitt nuvarande perspektiv som läkarstudent, så hoppas jag att fler studenter kommer involvera sig i Cochrane-arbetet i framtiden. Förhoppningsvis kan initiativet att starta Cochrane Interactive Learning som en del av Lunds Universitets läkarutbildning förra året inspirera andra universitet att göra detsamma.

Hur viktigt är det att unga människor deltar i Cochrane?
Det är något grundläggande!

Varför är det så, tror du?
Jag skulle vilja nämna klichéen om att ungdomar är framtiden. Unga människor kommer med nya idéer, nya perspektiv och ny entusiasm, och är en viktig del av att hålla Cochrane progressivt och utvecklande. Genom Cochranes många initiativ, som Cochrane Crowd, finns det stora möjligheter för unga och mindre erfarna människor att bidra till organisationen.

Vad skulle ditt budskap vara till andra ungdomar som vill engagera sig i Cochranes arbete men inte är säkra på var de ska börja ...?
Mitt budskap skulle vara att ta chanser, vara öppen för nya upplevelser och var inte rädd för att ställa frågor och visa intresse! För att vara lite mer konkret kan man komma i kontakt med sitt lokala Cochrane Center, undersöka möjligheten till Cochrane Crowd, Cochrane Task Exchange eller kolla in Studenter 4 Best Evidence, en samlingsplats för studenter intresserade av evidensbaserad forskning som har flera riktigt användbara verktyg för lärande och för inspriation.

Du kan läsa fler "30 under 30" profiler på Cochrane.org