Aktiviteter 2022

   

Aktiviteter under 2022

 

4 - 8 april

  Kurs med Cochrane Syd Africa (länk)

2 - 6 maj

 

Kurs för doktorander (länk)

 

16 juni

 

 

Webinar för USA usa gynekologer 

10-11 Oktober

  Workshop inom Meta-analys (länk)

14 - 18 November

  Kurs för doktorander och forskare (länk)