Slutförda aktiviteter under 2018

December

Teleconferens med GESI (Global Evidence Synthesis Initiative), Cochrane EPOC and Stockholm Environment Institute (SEI)

November

Oktober

September

 • Presentation om Cochrane vid Koch-konferens i Trelleborg.

 • Cochrane-workshop i Umeå. Ett stort tack till Fredrik Karlsson och Matilda Naesström.

workshop in Umeå

Juli och augusti

 • Förskningmöte, Köpenhamn, Danmark: "How an ABC TV programme about depression pills was cancelled through peer pressure"

Maryanne Demasi

Juni

Maj

 • Webinar om "Living Systematic Reviews Network"
 • seminarium och planeringsmöte om Cochrane-aktiviteter vid Örebro universitet. Ett stort tack till Mats Eriksson.

April

Linköping 25 april

 • Planeringsmöte om Cochrane-aktiviteter vid Linköpings universitetsbibliotek. Ett stort tack till Jenny Betmark, Maria Lagerqvist och Joakim Westerlund.
 • Presentation vid Medicinska bibliotekskonferensen i Göteborg.

 • Representant i betygsnämnd för disputation i Köpenhamn.
 • 40-timmars doktorandkurs om Cochrane Reviews i Lund. Se bild nedan!

Doktorandkurs i Lund

 • Planeringsmöte inför Cochrane-aktiviteter vid Umeå universitet. Ett stort tack till Matilda Naesström.
 • Heldagsworkshop på Karolinska Institutet. Ett stort tack till Nicola Orsini och Rosaria Galanti. Se bild nedan!

Karolinska Institutet 12 april

 • Planeringsmöte med Martin Garwicz och Maria Björklund, bland annat om Cochrane-verktyg för undervisning av läkarstudenter vid Lunds universitet.
 • Möte angående RevMan Web med nya Cochrane-författare. Ett stort tack till Rebecka Hall.

Mars

 • Deltagande i GRADE-webinar.
 • Anställningsintervjuer för ny tjänst vid Cochrane Sverige.
 • Deltagande i Cochrane Governance Meetings i Lissabon.
 • Presentation om Cochrane för kliniker och forskare i pediatrik vid Lunds universitet. Ett stort tack till Diana Karpman och Pia Tham.
 • Heldagsworkshop vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ett stort tack till Alkistis Skalkidous. Se bild nedan!

Uppsala 12 mars

Februari

 • Presentation av Cochrane Interactive Learning för läkarstudenter i Lund. Ett stort tack till Martin Garwicz.
 • Workshop à tre timmar för forskarstöd vid Bibliotek och IKT, Lunds universitet. Ett stort tack till Carola Tilgmann.
 • Gemensamt möte med HTA Region Skåne om möjligt samarbete. Ett stort tack till Sofia Moberg.
 • Planeringsmöte med Martin Garwicz och Maria Björklund, bland annat om Cochrane-verktyg för undervisning av läkarstudenter vid Lunds universitet.

Januari

 • “Kunskapsbaserad vård och kunskapsutveckling för läkare”, sjukhusläkarna i Lund. Ett stort tack till Ingemar Petersson.
 • Strategiskt möte med Ingemar Petersson, Lunds universitet och professor Peter Nilsson, koordinator vid EpiHealth, Lunds universitet
 • Debatt i Göteborg med Peter Gøtzsche, Nordic Cochrane Centre; presentation om forskningskvalitet. Ett stort tack till Joakim Börjesson och Matilda Naesström.
 • Möte med HTA-nätverk, SBU i Stockholm.