Ny översikt - Interventioner för att minska smittspridning av Covid-19 på arbetsplatser

Covid-19

Nyligen publicerades en systematisk översikt som undersökt hur insatser på arbetsplatser kan minska smittspridning av covid-19. Mer än 13 000 genomgångna och publicerade vetenskapliga artiklar gicks igenom, men bara en studie inkluderas i översikten. Cochraneöversikten har letts av Matteo Bruschettini, forskare vid Lunds universitet och barnläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Matteo förklarar att nästan ingen av studierna hade den studiedesign som krävs för att kunna ge svar på frågan om interventionen minskar risken för infektion av SARS-CoV-2 på arbetsplatser utanför hälso- och sjukvården, vilket förvånade författarna. 

Hela artikeln med intervju med författarna kan läsas via Lunds Universitet här. 

Länk till översiktsstudien "Workplace interventions to reduce the risk of SARS‐CoV‐2 infection outside of healthcare settings"