Välkommen Minna Johansson till Cochrane Sverige!

Tidigare i vår utannonserade vi en deltidstjänst vid Cochrane Sverige.

Vi kan nu med stor glädje meddela att Minna Johansson, tidigare aktiv i att få Cochrane till Sverige, erbjudits och tackat ja till tjänsten!

Minna Johansson kommer att börja jobba hos oss från och med den 1 september 2018.

Så här presenterar hon sig själv:

Jag heter Minna Johansson och den förste september kommer jag börja arbeta halvtid för Cochrane Sverige. Jag bor i Uddevalla där jag arbetar halvtid som distriktsläkare på Herrestads vårdcentral. Den andra halvtiden spenderar jag för närvarande på att avsluta min avhandling vid Göteborgs universitet; min disputation är planerad till augusti 2018.

Mina nuvarande forskningsämnen innefattar metodologiska svårigheter vid utvärdering av för- och nackdelar med screening när evidens från randomiserade studier saknas, informerade val/delat beslutsfattande (mellan patienten och vården), och överdiagnostik/medikalisering. Jag är försteförfattare på en Cochrane-översikt om screening för malignt melanom. Mina framtida forskningsintressen innefattar inkluderande av icke randomiserade studier i Cochrane-översikter, ”öppen forskningsdata” och hur värderingar och kontext kan integreras i evidensbaserad medicin.

Många svenska forskare och organisationer arbetar hårt för att utveckla evidensbaserad medicin, både på ett nationellt och ett internationellt plan. Jag hoppas och tror att Cochrane Sverige kommer att bidra till det arbetet. Jag är imponerad över vad Cochrane Sverige har åstadkommit under det förstå året; bidrag från många erfarna, skickliga och engagerade personer runt om i hela Sverige har gjort det möjligt. Jag ser fram emot att ta en mer aktiv roll i Cochrane Sverige.

Kontakta mig gärna på mail (minna.johansson@vgregion.se) eller telefon (0733-106170).

Se även Minnas CV.