Cochrane Sustainable Healthcare

Cochrane Sustainable Healthcare startades i december 2019 och är en Cochrane grupp som riktar in sig mot ett specifikt ämnesområde. Cochrane Sustainable Healthcare ligger under Cochrane Sverige och har Minna Johansson som föreståndare. 

Cochrane Sustainable Healthcare arbetar för att uppmuntra och föra fram använding av evidens som främjar ett mer hållbart förhållningssätt till sjukvård. Överanvändning av medicinsk diagnostik och behandling kan vara ett hot mot individers hälsa och mot ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem i många länder. Onödiga test, behandlingar och diagnoser kan leda till skador för personer, bland annat genom bieffekter från behandlingar, psykosocial påverkan av en "diagnos-etikett" och väldigt stora behandlingsbördor t.ex i form av flera olika behandlingar samtidigt. Överanvänding av medicinska produkter och läkemedel förbrukar också begränsade resurser vilket kan leda till underanvändning och underdiagnosering inom andra områden vilket indirekt kan orsaka skada. Idén bakom arbetet inom Cochrane Sustainable Healthcare är att verka för minskad risk för skador och rätt användning av resurser vilket leder till ett hälso- och sjukvårdssystem som är mer hållbart.